Categories
My Research on the Bible and Biblical Hebrew

שאלות ותשובות עם פרופ. שור על מחקריו בתורה ובלשון הקודש

בפוסט זה מוצגות שאלות ותשובות עם פרופ. שור על מחקריו בתורה ובלשון הקודש. עם העלאתו ליו-טיוב בדצמבר 2014 של סרטם של אורן עברון ואמיר ירון (“תורת ישראל – המתמטיקה חושפת את האמת”), נשאלו שאלות רבות על הממצאים המוצגים  והמשמעות שלהם. השאלות והתשובות, במסמך שלהלן, מנוסחות באופן פופולרי ככל האפשר, בתיאום עם יוצרי הסרט:

מסמך שאלות ותשובות עם פרופסור שור_דצמבר 2014

קישורית לחזרה לסרט באורך מלא (עברית):

“תורת ישראל – המתמטיקה חושפת את האמת”_אורן עברון ואמיר ירון (עברית)

  :(קישורית חזרה לסרט, גירסה מקוצרת (אנגלית, כתוביות בעברית

Math Unveils The Truth! Torah is of Divine Origin (English, Hebrew subtitles)

6 replies on “שאלות ותשובות עם פרופ. שור על מחקריו בתורה ובלשון הקודש”

אם גמטריה היא הערך המטמתי של מילה ואותו ערך מתמתי של מילה תואם לערכים מטמתים של האובייקט אותה המילה מתארת,זה אומר רק דבר אחד…
יש יותר שעשוע מזה?
בחסידות מוסבר ששעשוע וצחוק הוא שקורה מה שהוא שלא ציפית לו כמו ציפור שמדברת או חתול שנובך,שמערך מטמתי של מילה אני אוכל ללמוד ערכים מטמתים של אובייקטים…זה שעשוע גדול ביותר..וחוץ מזה שזה מראה שהמילה מתאימה לאובייקט,שזה פלא גדול עוד יותר שלכאורה לא אמור להיות קשר בין המילה לאובייקט כלל כי המילה קיימת ללא האובייקט והאובייקט ללא המילה…אך האמת הוא שמוסבר בחסידות שהאובייקט מתהוה מהמילה,המילה מהוות את האובייקט בכל שניה ושניה,מוסבר בנוסף שהאדם הראשון ידע לזהות את המילה שה’ השתמש בה בתוך האובייקט בכדי להוותו וזה היכולת שלו לקרוא להם שמות וזו זו שפת הקודש אותה אתה חוקר, עובדה זו שופכת המון אור על תוצאות מחקרך.
(הרי ה’ ברא את העולם במילים כפי שמתואר בבראשית ובספר יצירה).
ועוד הרבה לאריך ואכ”מ.

אשריך לגמרי!

ממליץ על הספר “עינך ברכות בחשבון” של הרב יצחק גינזבורג שליט”א אפשר להשיג מהאתר של הוצאת ספרים גל-עיני.

Like

מנחם, תודה על הערתך בקשר לערך המתמטי של המילה והקשרו לערכים המתמטיים של האוביקט שמייצגת המילה. אני מכיר את המושג “שעשוע” מהמקורות היהודיים אם כי לא התעמקתי עד כה במשמעויות ובהשלכות של מושג זה. שמעתי בעבר הרחוק מספר הרצאות של הרב יצחק גינזבורג ואשמח לעיין בספרו שהמלצת עליו. למדתי מספר דברים מהערתך ועל כך אני מודה לך. רב ברכות, חיים.

Like

אם כל העצמים שנתגלו לפי הגימטריה שווים לאותו קו וניתן לדעת את מסה והגודל וגם את הזמן שהוא מקיף את כדור הארץ
אולי כדאי לך לבדוק בחישוב סטטיסטי-מתמטי את המילים “אלוהים+בנאדם”וגם אולי ארץ
סתם חומר למחשבה……
ותשלח לי את המידע שבדקת לפה
ezri_shamilov@walla.com

Like

תודה על הערתך. איני בטוח שהיא ניתנת לביצוע מבחינה טכנית. חיים

Like

גימאטריה אינה ניתנת למחקר מדעי משום שהיא מתן פרשנות למילה או למחרוזת מילים לפי סכום ערכן המספרי של האותיות. לאחר שהומרו למספרים, ניתן להשוות מילים זו לזו ולמצוא קווי דמיון. יש המייחסים למילים בעלות ערך מספרי זהה משמעות מיסטית, ויש הרואים בכך שעשוע
גימאטריה היא לפיכך סימלית בלבד – לא ניתנת למדידה, ולכן לא ניתנת למחקר, ובעיקר לא למחקר מתמטי בו סמליות אינה רלוונטית.
כל הכבוד על הזמן שהושקע כאן, ועל הכסף שהושקע בפרסום, אך אין כאן אמת.

Like

כל דבריך נכונים על בסיס היידע שהיה קיים עד לביצוע מחקרי. הניתוחים הסטטיסטיים שבוצעו (והמשתקפים ברובם בסרט) מלמדים שידע זה היה מצומצם והתבסס על הנחות שגויות.

כמו כן הבהרתי בספרי שאיני עוסק בגימטריות, במובן שתיארת בהערתך.

Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s